كوله كش


شهر و کوه

 

آخر هفته ها شهر ملال آور می شود. بخصوص اينکه عادت کرده باشی جمعه ها را در کوه يابيابان بگذرانی. و حالا دقيقه شماری می کنی برای آخر هفته ديگر.

 

 


كوله كش