كوله كش


تغذيه و ورزشهاي زمستاني

 

يكي از موضوعات مهم در فعاليتهايي همچون كوهنوردي و اسكي، رعايت يك الگوي تغذيه مناسب است. در سايت انجمن درمانگران ايران، اطلاعات مفيدي در اين زمينه وجود دارد. براي خواندن يك مقاله در اين زمينه، اينجا كليك كنيد.

 


كوله كش