كوله كش


وای اگر جنگل بميرد!

عكس از ايسنا

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس:
تنها برنامه براي بهره‌برداري از جنگل‌ها، نزديك كردن درخت به پول است
سالانه 400هزار هكتار از اراضي حاصل‌خيز دستخوش فرسايش مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي نسبت به تبعات ناشي از نابودي جنگل‌ها و مراتع كشور هشدار داد و بروز برخي حوادث طبيعي نظير تكرار سيل‌هاي استان گلستان را نتيجه از بين رفتن جنگل‌هاي اين منطقه دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي از وضعيت جنگل‌ها و مراتع كشور اعلام كرد: سيل منطقه گلستان كه در سال‌هاي اخير همه ساله تكرار شده است به عقيده اغلب كارشناسان نشانه بي‌تدبيري و كارشكني است، زيرا تحقيقات گسترده به عمل آمده نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي گذشته هيچ بارش بيش از حدي در اين منطقه وجود نداشته و كارشناسان با مقايسه روند بارش‌ها دريافته‌اند كه اين ميزان بارش بيش هزاران سال است كه در اين منطقه به همين شكل وجود داشته، اما از بين رفتن جنگل‌هاي گلستان باعث بروز سيل‌هاي خانمان برانداز شده است.

اين گزارش خاطرنشان مي‌كند كه تخريب گسترده پوشش گياهي جنگل‌ها عمدتا توسط شركت‌هايي صورت مي‌گيرد كه به دولت حق بهره‌برداري مي‌پردازند، اما اين حق بهره‌برداري كه مثلا در سال گذشته (حدودا) 300ميليون تومان بوده تنها در مقياس يك سيل بسيار كوچك، معادل پنج ميليارد تومان خسارت و صدمه به كشور وارد مي‌كند.

در اين گزارش ارزش هر اصله درخت به لحاظ اكوتوريستي (جلب توريست و طبيعت گرد) بيش از 100 دلار ذكر و يادآوري شده است: سياست دولت به ويژه نگاهي كه در سازمان جنگل‌ها و مراتع درباره جنگل وجود دارد، يك نگاه اقتصادي است و براي خود درخت يا حيوانات جنگلي ارزشي قائل نمي‌شوند، و تنها برنامه‌اي كه براي بهره‌برداري از جنگل وجود دارد اين است كه درخت به پول نزديك شود.

در اين گزارش ضمن انتقاد از بي‌تدبيري سازمان جنگل‌ها و مراتع تصريح شده كه شركت‌هاي بزرگ برخوردار از رانت از هرگونه تصميم‌گيري در حوزه صنعت چوب و كاغذ كه به نفع آنان نباشد، جلوگيري مي‌كنند.

دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌ها هم‌چنين با اشاره به سير صعودي تعداد آتش‌سوزي جنگل‌ها و مراتع كشور طي سال‌هاي 1371 تا 1382، به نقل از كارشناسان متذكر شد كه سازمان جنگل‌ها بايد از زير مجموعه «سازمان جنگل‌ها و مراتع» خارج و به سازمان محيط زيست ملحق شود و در همين حال امور آبخيزداري نيز بايد زير نظر وزارت نيرو قرار گيرد.

در اين گزارش هم‌چنين با اشاره به روند تخريب مراتع كه حدود يك درصد در سال برآورده شده آمده است: اين تخريب سبب فرسايش خاك، كاهش توان توليدي پوشش‌هاي طبيعي مراتع و كاهش سطح اراضي قابل استفاده براي توليد محصولات كشاورزي (گياهي و دارويي) شده است.

اين مركز تعداد و تنوع گياهي در ايران را بيش از كل قاره اروپا ذكر كرده و افزوده است: سالانه وسعتي بالغ بر 400 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور دستخوش فرسايش مي‌شود.

ا

آخرين گزارش جهاني از وضعيت نابودي جنگلها در ايران
سالانه ‌١٢٥هزارهكتار از جنگل‌هاي كشور نابود مي‌شود
نابودي جنگل‌هاي خزري هر سال ‌٢/٧ ميليارد ريال خسارت زده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - محيط زيست

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از وضعيت نابودي جنگلها در ايران اعلام كرد: خسارات ناشي از قطع درختان جنگلي و نابودي جنگل‌هاي خزري سالانه 906 ميليون دلار امريكا برابر با 7 ميليارد و 212 ميليون ريال و 8/0 درصد از توليد ناخالص داخلي است.

به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبيعت متنوع موجب شده است كه ايران داراي جنگل‌هاي ناهمگون اما متنوعي باشد، اين اقليم از آب و هواهاي مرطوب، نيمه‌مرطوب تا نيمه‌خشك و خشك تشكيل و اين امر موجب توسعه تنوع‌زيستي گرانبها و مناطق حفاظت شده ارزشمندي شده است.

به طور كلي 5 منطقه جنگل مشخص و مجزا در ايران شناخته شده است كه شامل «جنگل‌هاي خزري»، «جنگل‌هاي ارسباران»، «جنگل‌هاي زاگرس»، «جنگل‌هاي توراني» و «پوشش‌هاي گياهي خليج فارس» است.

بر اساس گزارش بانك جهاني، ميانگين سالانه نابودي «جنگل‌هاي خزري» در ايران سالانه 45 هزار هكتار معادل 4/2 درصد از كل مساحت جنگل‌هاي اين ناحيه و 3/0 درصد از مساحت كل جنگل‌هاي كشور است.

از سوي ديگر ميانگين سالانه نابودي «جنگل‌هاي زاگرس» 54 هزار هكتار معادل 1/1 درصد از مساحت جنگل‌هاي اين منطقه و 4/0 درصد از مساحت كل جنگل‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، همچنين سالانه 27 هزار هكتار از جنگل‌هاي «ايراني ـــ توراني» معادل 8/0 درصد از كل مساحت جنگل‌هاي اين منطقه و 2/0 درصد از كل مساحت جنگل‌هاي كشور نابود مي‌شوند كه در مجموع بدون احتساب جنگل‌هاي «ارسباران» و «خليج‌عماني» سالانه 125 هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور نابود مي‌شوند كه اين رقم معادل يك درصد از كل جنگل‌هاي كشور است.

 


كوله كش