كوله كش


بازیاری، بازداری، بازو بازنامه‌هاي فارسي

 

تربیت حیوانات  شکاری همچون پرندگان شکاری، سگ و یوز برای شکار، از دیرباز متداول بوده است. ایرانیان نیز از گذشته های دور در این زمینه فعالیت داشته اند و اسناد تاریخی شامل بازنامه ها و شکارنامه ها توسط ایرانیان به رشته تحریر درآمده است. چنانچه علاقه مندید تا در این زمینه بیشتر بدانید، پیشنهاد می کنم دو مقاله زیر را که در مجله هنر و مردم ، توسط نویسنده ای بنام ذکایی به رشته تحریر درآمده است، مطالعه کنید.

 

 

باز و باز نامه هاي فارسي (بخش یکم)

 

 

باز و باز نامه هاي فارسي (بخش دوم)

 

 


كوله كش