كوله كش


روز طبیعت

 

روز 13 فروردین را روز طبیعت نام داده اند. این نامگذاری خیلی خوب است و حاکی از طبیعت دوستی ماست. انتظار می رود در روز طبیعت، به تکریم بیشتر طبیعت بپردازیم و بیش از پیش به فکر حفاظت از آن باشیم. اما دریغ. در روز 13 فروردین جمعیت بسیاری می خواهند از طبیعت استفاده کنند. هر کسی هم مطابق میلش استفاده از طبیعت را معنی می کند. نتیجه آنکه روز طبیعت نه تنها روز تکریم طبیعت نمی شود بلکه روز تخریب طبیعت است. واقعیت آن است که این تخریب ناشی از دو عامل است. یکی عدم آشنایی ما با نحوه برخورد با طبیعت و دیگری، بطور طبیعی، هجوم مردم به طبیعت بیش از ظرفیت آن. در هر حال اگر همه بدانیم که باید در طبیعت چگونه رفتار کنیم، باز هم هجوم اینهمه مردم به طبیعت مشکل ساز خواهد بود. راستش روزهای 13 فروردین مایل نیستم بیرون از خانه باشم. فکر می کردم مردم حداکثر در کنار جاده ها اطراق می کنند و اگر زباله ای هم ریخته می شود یا بوته ای خراب می شود، محدود به حاشیه جاده ها است اما بیانات مدیر کل محترم محیط زیست تهران حاکی از آن است که مردم به مناطق سرخه حصار، ورجین و خجیر نیز وارد شده و خساراتی ببار آورده اند. مناطقی که در شرایط عادی برای وارد شدن حتی یک نفر به آن، نیاز به کسب مجوز دارد!

آثار زیانبارهجوم بیش از اندازه جمعیت را امسال در روز ششم فروردین نیز در تخت جمشید شاهد بودیم. اخبار حاکی از آن است که بازدید 40 هزار نفر از تخت جمشید در یک روز باعث خساراتی به این اثر ارزشمند شده و در ضمن محوطه را نیز مملو از زباله کرده است. ظاهرا علت این هجوم هم آن بوده است که دولت بازدید از موزه ها و آثار باستانی را در روز ششم فروردین رایگان اعلام کرده است!

امیدوارم در سال آینده با تدابیر و برنامه ریزی بهتر دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.

سبز باشید

 


كوله كش