كوله كش


حیات وحش

 

چند وقت پیش فرصتی پیش آمد تا دیدار کوتاهی داشته باشم از منطقه حفاظت شده ای در هلند. این منطقه در واقع بصورتی تقریبا مصنوعی ایجاد شده است، بدین ترتیب که سالها پیش تعدادی از حیوانات وحشی اعم از گوزن قرمز، گاو وحشی، اسب وحشی و برخی حیوانات دیگر را از کشورهای دیگر به این منطقه آورده و رها کرده اند. در ضمن دور منطقه را نیز حصار کشیده اند. حیوانات رها شده به مرور با محیط تطبیق یافته و تکثیر شده اند به نحوی که امروزه تعداد بسیار زیادی از آنها در منطقه مشاهده می شود. در ضمن این منطقه بخاطر امنیت بالایی که دارد جاذب بسیاری از پرندگان مهاجر شده است. بازدید از این منطقه بسیار جالب بود. به دلیل فقدان شکارچیان قانونی و غیرقانونی، حیوانات تقریبا ترسی از انسان نداشتند. افراد می توانستند در بخشهایی از منطقه آزادانه رفت و آمد کنند. البته برای بازدید از برخی قسمتها، باید با رنجرها همراه شد. پرندگان نیز به وفور یافت می شدند. البته آنها بیشتر واهمه داشتند. تلاش کردم مقداری فیلم و عکس تهیه کنم که برخی از آنها را مشاهده می فرمایید. نکات جالب در بازدید از منطقه عبارت بودند از مدیریت خوب، فقدان شکارچیان غیرمجاز، آزادی افراد برای بازدید از منطقه، تمیزی منطقه، و البته حیواناتی که می شد تقریبا به راحتی از آنها عکس تهیه کرد. البته کیفیت عکسهای تهیه شده چندان چنگی به دل نمی زند اما برای من تهیه آنها بسیار لذت بخش بوده است.

 

نمای عمومی منطقه

 

گوزنهای قرمز

 

فیگور گوزنهای قرمز در مقابل دوربین

 

اسبهای وحشی

 

گاو وحشی

 

پرنده شکارچی

 

مرغابیها

 

مرغابیهای کله سبز

 

یک جفت قوی زیبا

 

 


كوله كش