كوله كش


سخن يکم

 

به نام يکتا معبود

جايی برای گفتن و شنيدن از طبيعت، زندگی با طبيعت، حيات وحش، و هر آنچه به رابطه ميان انسان و طبيعت مربوط می شود.

گردش در طبيعت، کوهنوردی، ديدن حيات وحش، پرنده کاوی، ماهيگيری، شکار، تيراندازی با انواع سلاح و لوازم و الزامات مربوط به آنها از موضوعات مورد علاقه من هستند.

هدف من کمک به توسعه محتوای فارسی اينترنت در مورد موضوعات مذکور است.

هدف ديگر من تعامل با علاقه مندان زمينه های فوق است.

در اين عرصه ها يک تازه کار علاقه مند هستم. در اينجا به عنوان يک کوله کش و نه بيشتر تلاش من اين خواهد بود تا تجربيات خودم را بيان کنم. هيچ ادعايی ندارم. بيشتر مشتاق دانستن هستم تا ياد دادن.

دوره های نگارش نامشخص است. اصراری ندارم که حتما بنويسم بنابراين هرگاه حرفی برای گفتن و يا سوال بی پاسخی بود، روزآمد خواهد شد.


كوله كش